Human Capital Support (outsourcing & detachering)

DVL Customs staat ter beschikking bij gehele of gedeeltelijke uitbesteding van uw douanediensten en compliance- activiteiten. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd , hetzij op uw site of op onze kantoren.

De voordelen van uitbesteding/outsourcing zijn zowel van kwalitatieve als van kwantitatieve aard:

  • In plaats van dat u als klant zelf voortdurend dient te voorzien in de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, wordt de zorg voor voldoende gekwalificeerde medewerkers verlegd naar DVL Customs als uw douane vertegenwoordiger.
  • Door DVL Customs onder de arm te nemen wordt de flexibiliteit van uw organisatie vergroot voor het verrichten van activiteiten die ondersteunend zijn aan het uitvoeren van uw core-business.
  • Eigen medewerkers met douane-kennis zijn schaars en kosten veel geld. Door een samenwerking met DVL Customs aan te gaan, nemen wij deze dienstverlening voor onze rekening. Loonkost, sociale regelgeving, ziekte, vakantie enz worden vervangen door een vaste of variabele vergoeding , in functie van uw wensen en behoeften.
  • Het nastreven van een hoog kwaliteitsniveau van uw dienstverlening krijgt een sterke impuls door DVL Customs als uw partner in te schakelen. In plaats van eigen personeel een opleidingstraject te moeten aanbieden gevolgd door een jarenlange investering in tijd en geld om ervaring op te bouwen, kan u bij DVL Customs genieten van de nodige know how. De door u als klant/partner vooropgestelde kwaliteitscriteria vormen onderdeel van de contractueel vastgelegde afspraken en key performance indicators.

Wij zorgen ervoor dat de juiste mensen op het juiste ogenblik worden ingezet. Wij zorgen voor de nodige, gekwalificeerde mensen, geheel volgens uw wensen.

44

31