Fiscale vertegenwoordiging

DVL Customs kan de dienst fiscale vertegenwoordiging aanbieden in het kader van de procedure inklaring in de EU voor bedrijven die niet zijn geregistreerd voor BTW-doeleinden in België, mits zij ons hiervoor machtigen. We dragen hierbij zorg voor de taken en verantwoordelijkheden verbonden aan deze dienstverlening. Naast assistentie bij de toepassing van uw eigen douane-entrepotvergunning, verleent DVL Customs assistentie bij uw aanvraag voor een douanevergunning, alsmede bij het implementatieproces.

Fiscale vertegenwoordiging

17