Consultancy

 • AEO
  Als Full Authorised Economic Operator (AEO) bieden we advies en ondersteuning tijdens het gehele proces van aanvraag vergunning tot het behalen van het AEO Certificaat.
  Onze specialisten kunnen afhankelijk van uw wensen en voorkeuren het hele proces of enkele en alleen ondersteuning geven bij deelprocessen (risicobeoordeling , bijstand bij douane audits enz). Na een succesvolle AEO certificering bieden we u eveneens ondersteuning voor het toezicht op de maatregelen/procedures die toegepast dienen te worden.
 • Compliance
  Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving.
  DVL Customs assisteert bij het integreren van maatregelen /procedures in bestaande processen zoals risico en veiligheid analyse, bij compliance audits en in de analyse van de resultaten van de naleving van de follow-ups enz.
  Het aftoetsen van compliance met de douane regelgeving is uitermate belangrijk. Niet compliant werken zoals de douane en veiligheidseisen aangeven, kan ernstige gevolgen hebben zoals bv hoge boetes of het verlies van douane vergunningen.
 • Customs process management
  Onze douane experten ontwikkelen oplossingen voor een optimale en efficïente integratie van het douane- process management bij onze klant.
  Onze aandacht gaat hier in het bijzonder uit naar:
  Het toelichten van de principes/grondbeginselen van het douane proces management en met name het belang van de interne douane audits binnen uw organisatie.
  Monitoring en controle op zakelijke transacties welke relevant zijn voor uw douane gerelateerde activiteiten, met name of deze correct worden uitgevoerd.
  Het verlenen van advies en suggesties ter optimalisatie.

 

DVL Customs stelt haar ervaren consultants ter beschikking om u op de juiste wijze bij uw douane topics te adviseren.

Wij nemen uw logistieke processen onder de loep om te bekijken of uw douane processen geoptimaliseerd kunnen worden.

Operational excellence biedt mogelijkheden tot potentiële kostenbesparingen

Ondersteuning bij AEO aanvragen

Advies bij alle vragen met betrekking tot douane wetgeving

…Onze consultants genieten jarenlange ervaring opgedaan in overleg en samenwerking met de douane autoriteiten.

De douanewet- en regelgeving wijzigt voortdurend. De DVL Customs Consultants, gespecialiseerd in de douane materie vormen de beste waarborg van kwaliteitsvolle dienstverlening en support om de belangen te vertegenwoordigen van u , de expediteur als onze partner.